Σκοπός


Οι προσπάθειες του Επίτιμου Προξενείου εστιάζουν στις παρακάτω στρατηγικές κατευθύνσεις:

Τα καθήκοντα του Επίτιμου Προξένου περιλαμβάνουν:

  1. Καταγραφή των πολιτών της Ρωσικής Ομοσπονδίας που βρίσκονται προσωρινά ή διαμένουν μόνιμα στην επικράτεια της Προξενικής περιφέρειας, προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
  2. Λήψη μέτρων για την ανεύρεση πολιτών της Ρωσικής Ομοσπονδίας που εξαφανίστηκαν στην επικράτεια της Προξενικής περιφέρειας.
  3. Συνδρομή στους πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας που βρίσκονται στην επικράτεια της Προξενικής περιφέρειας στην άσκηση των εκλογικών τους δικαιωμάτων κατά τη διενέργεια εκλογών σε ομοσπονδιακά όργανα των κρατικών αρχών και των δικαιωμάτων συμμετοχής σε δημοψήφισμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
  4. Λήψη μέτρων για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων των μόνιμων κατοίκων της Προξενικής περιφέρειας, οι οποίοι είναι πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και έχουν ανάγκη από επιμέλεια ή κηδεμονία.
  5. Παροχή απαραίτητης βοήθειας σε πλοία και αεροσκάφη, σε μέσα οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών που είναι εγγεγραμμένα ή καταχωρημένα στην Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και στα πληρώματα (συνεργεία) αυτών, τα οποία βρίσκονται στην επικράτεια της Προξενικής περιφέρειας.

Οι διεθνείς συμφωνίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και η νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας δύναται να προβλέπουν και άλλες αρμοδιότητες του Επίτιμου Προξένου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

οδ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 1,
Ναύπλιο, 211 00

Λεωφ. Βας. Σοφίας 35,
Αθήνα, 106 75

0030 213 0033 221 0030 210 3621 415 info@rusconsulate.gr